اعلام آرای کمیته وضعیت/ ذوب‌آهن محکوم شد

اعلام آرای کمیته وضعیت/ ذوب‌آهن محکوم شد

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت حمید طاهری فرد از باشگاه خیبر خرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 43 میلیون و 872 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت عبدالله رودپارکی از باشگاه اترک بجنورد، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حسین اینانلو از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 968 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 36 میلیون و 929 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 332 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت حسین پورگلشاهی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 35 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 39 میلیون و 485 هزار و 250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 240 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت حافظ یعقوبی از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 133 میلیون و 525 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

7474