ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1057
 • تعداد بازی ها13
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل5
 • میانگین گل در دقیقه211
 • میانگین گل در هر بازی0.26

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز1

پنالتی

 • پنالتی گل شده3

بقیه موارد

 • کاپیتان0